– En bauta i natur- og vassdragsvernet er gått bort

foto