Helsemyndighetene: Omikron kan raskt føre til overbelastning av helsetjenesten