Scandinavian Star-stiftelsen vil legge fram sine fakta