Lange polkøer rundt Oslo: – Vær lojale til smitteverntiltakene