Forslaget som er sendt ut på høring, går ut på at det stilles mindre strenge krav for å gi tillatelse til skadefelling. Dette skal kun gjelde i to områder på Fosen og i ett Troms.

– Vi har liten erfaring med hva som kan gi reduserte tap av sau og tamrein i forvaltningen av kongeørn. Vi trenger erfaring og kunnskap fra sterkt berørte, men avgrensede skadeområder før vi eventuelt vurderer varige regelverksendringer på landsbasis, sier Helgesen.

Med de foreslåtte endringene må man ikke lenger identifisere hvilken kongeørn som har gjort skade. I stedet kan det bli gitt en mer generell fellingstillatelse i områder hvor det har vært store skader fra kongeørn over flere år.