– Jeg har bestemt meg for å stille meg til disposisjon for valgkomiteen i Oslo Høyre i forkant av stortingsvalget neste år. Jeg har ambisjon om å kapre en fast plass, sier Aamir til VG.

Foreløpig er 22 år gamle Maren Grøthe (Sp) den yngste som har inntatt Stortinget. Ikke som fast innvalgt, men som vararepresentant for Ola Borten Moe da han var statsråd fra 2021 til 2023.

Thomas Konow var bare 17 år da han var medlem av den grunnlovsgivende Riksforsamlingen i 1814, men han ble ikke innvalgt på Stortinget før i 1839.

Med det kan Aamir nå bli den yngste som blir innvalgt.

Hun er datteren til Afshan Rafiq, som satt på Stortinget for Oslo Høyre 2001 til 2005 og senere har vært vararepresentant.