NVE varsler at nettleien vil øke «betydelig» neste år