Høyesterett: Avhengige skal ikke straffes for besittelse av små mengder narkotika