Regjeringen kaller inn til koronapressekonferanse lørdag formiddag