foto

Forsker på vanlige folk i katastrofer: Hvorfor griper noen inn, mens andre skygger banen?