Ledigheten øker mest for dem med høyere utdannelse