Økt import av bearbeidede jordbruksvarer fra utlandet