Konstituert statsadvokat Thale Thomseth sier til NTB at den nye tiltalen, som ble forkynt for 52-åringen fra Karmøy mandag, inneholder alle omstendighetene rundt drapet på 17-åringen 6. mai 1995. Selve teksten i tiltalen påtalemyndigheten har tatt ut mot 52-åringen, er en forholdsvis knapp beskrivelse av hvordan drapet skjedde.

– Tiltalen beskriver alle omstendighetene som har betydning for skyldspørsmålet, og at det foreligger straffeskjerpende omstendigheter. Den gir en beskrivelse av at Birgitte ble utsatt for massiv vold over tid, og at hun ble utsatt for overgrep, sier Thomseth til NTB.

Hun sier det ikke er tradisjon i Norge for at påtalemyndigheten gir utførende beskrivelser av bevisene i saken i selve tiltaledokumentet.

– Uten at jeg kan gå i detaljer om hva som skal legges fram i retten, kan vi si at DNA vil bli svært sentralt i saken, og da særlig funnene som ble gjort etter at saken ble tatt opp på nytt i 2017, sier Thomseth.

Det er statsadvokat Nina Grande som har saksansvaret sammen med Thomseth. De har satt av totalt 14 uker til saken i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Saken er planlagt å starte 31. oktober.