Undersøkelse: Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever