Johan Sverdrup-feltet enda mer lønnsomt enn antatt