Høie: Vi kan ikke forutse hvor neste utbrudd kommer