Sentralbanksjefen: Absolutt ingen kobling mellom konferanse og Tangen-ansettelse