7 millioner kroner skal gi flere kvalifiserte grunnskolelærere