Berg: – Det viktigste er å få ned luftforurensningen