Smitterammet behandlingssenter sendte rusmisbrukere ut på dagen