Ingen smittede beboere på noen av Oslos 38 sykehjem