Nav mottok 13.800 nye søknader om dagpenger i uke fire