SIAN får støtte av Sivilombudsmannen i bibliotek-strid