Vil foreslå at Hordaland velger helblå delegasjon som ris bak speilet