Grøvan vil ha åpen votering om tre likestilte forslag