Sykehuset forbyttet pasienter – fjernet tarm fra feil person