Kan bli aktuelt å heve forlist fiskebåt i Reisafjorden