Forskere fra 25 europeiske land har sett på hva barn og foreldre synes er mest ubehagelig å komme over på nettet, skriver VG. 25.000 barn i alderen 9 til 16 år har deltatt i undersøkelsen.

40 prosent av barna svarer at de er mest redde for vold og porno, mens over halvparten av barna sier de er redde for nyheter. Ifølge forskningsmagasinet Apollon , som først omtalte saken, nevnes videoer av trafikkulykker, lidende mennesker og dyr, samt terrorhandlinger der folk blir halshogd blant det barna synes er spesielt problematisk.

– Barn oppsøker nyhetsrelatert innhold mye mer aktivt enn vi tidligere har trodd., sier medieforsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo Staksrud til VG. Hun forteller også at små barn kan ha problemer med å oppfatte hva som er en reprise. Det er for eksempel ikke åpenbart at angrepet på Twin Towers i New York skjedde for 14 år siden.

– Hvis ingen forklarer for de yngste at det er en reprise, kan de tro at det skjer mange ganger. Det gjelder særlig nyhetsrelatert materiale.

Staksrud sier norske foreldre setter færre restriksjoner enn i mange andre land, men er flinkere til å snakke med barna om nettbruken.