En sentralt plassert kilde sier til Avisa Nordland at dette alternativet kom opp under styringsdialogen som Generalinspektøren for Luftforsvaret hadde med sine luftvingsjefer for et par uker siden.

Bakgrunnen for forslaget skal være at Luftforsvaret ikke klarer å opprettholde ønsket nivå på flytimer og vedlikehold.

– Vi foretar hvert år justeringer i hvor mange flytimer de ulike skvadronene skal levere. Det er en fortløpende vurdering på timeantallet fordelt på Ørland og Bodø. Hvordan det blir for 2017 er enda ikke klart, og flere alternativer vurderes. Det er ingen dramatikk i dette, sier kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret.

Sigurd Myrvoll, som er tillitsvalgt for Fellesforbundet ved Bodø hovedflystasjon, sier han ikke kjenner til at et vedtak om flytting av F-16-aktivitet fra Ørland til Bodø er nært forestående.

– Luftforsvaret har for tiden utfordringer med å få produsert det de skal. Jeg har hørt at det ses på ulike muligheter innenfor Luftforsvaret for å holde antallet flytimer oppe i årene som kommer, sier han.

Dersom dette blir en realitet, synes han det er en fornuftig løsning.

– Da får Ørland ro til å bygge seg opp på F-35. Ørland blir en kjempeflott base for F-35, men må få tid på seg, sier Myrvoll.