Intensivledere mener man kan løsne litt på koronatiltakene