Totalt 900.000 nordmenn har ikke mulighet til å klare en uforutsett utgift på 19.000 kroner, ifølge levekårsundersøkelsen for 2021 lagt fram av SSB.

I fjor var det 300.000 nordmenn som ikke hadde råd til å reise på ferie og over 150.000 personer som ikke kunne gå til tannlegen ved behov, ifølge undersøkelsen.

– Undersøkelsen ble gjennomført før den høye inflasjonen og strømkrisen i 2022. Det er derfor for tidlig å si noe om hvordan den nåværende situasjonen vil slå ut på fattigdomsproblematikken, men det kan være at en enda større andel av befolkningen vil slite med uforutsette utgifter i lys av de økende prisene, sier seniorrådgiver Mathias Revold i SSB.

Av de spurte sier hele 16 prosent at de ikke hadde råd til minst av disse godene: bytte ut slitte møbler (9 prosent), bil (6 prosent), gå til tannlegen (4 prosent) eller holde boligen varm (1 prosent).

I tillegg sliter over en av ti nordmenn med å ta seg råd til «sosiale goder» som å ta en ukes ferie i året (7 prosent), spise eller drikke ute månedlig (4 prosent), delta på fritidsaktiviteter (4 prosent) eller brukte litt penger på seg selv ukentlig (3 prosent).