Fotoboksene sørget for 212 millioner til statskassa