Regjeringen: – Retur etter asylavslag er ikke frivillig