Helsedirektoratet ber kommuner prioritere vaksinasjon fremfor smittesporing ved kapasitetsproblemer