– Etter flere år med ekstraordinær kostnadsutvikling, er vi nå over den verste kostnadstoppen. Det gir grunnlag for en klart lavere ramme enn det vi har sett de siste årene. På bakgrunn av dette er kravet jordbruket har lagt fram, svært høyt, sa statens forhandlingsleder Viil Søyland da hun kommenterte kravet på 3,9 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør.

– Både rammens størrelse og omfanget av vanskelige temaer gjør at dette blir krevende forhandlinger, sa hun.

Opptrappingsplanen for inntektsnivået i jordbruket skal foregå over tre år – etterslepet til andre yrkesgrupper skal være tettet innen 2027 – ifølge Søyland. Hun poengterte også at årets forhandlinger skjer på grunnlag av et nytt og omforent tallgrunnlag fra Budsjettnemnda for jordbruket.

– Dette arbeidet er avgjørende for oss som avtaleparter, siden det gir oss en felles virkelighetsforståelse som vi forhandler på grunnlag av, sa Søyland.

Staten skal komme tilbake til bondeorganisasjonene med sitt tilbud 6. mai.