Hovedverneombud Jenny Rømo sier de har fått inn mange meldinger om vold og trusler mot lærere, skriver Utdanningsnytt.

Om man tar med meldinger om trusler, var det 1.796 meldinger som hadde kommet inn til den relevante byrådsavdelingen i Bergen per 1. september.

– I fjor var det helt krise ved en skole, og da varslet vi at vi vurderte stenging. Da er jo også Statsforvalteren, bedriftshelsetjenesten og miljørettet helsevern inne i bildet. Som hovedverneombud kan vi stenge når vi mener at arbeidsplassen er til fare for liv og helse, sier Rømo.

Andelen volds- og trusselhendelser er høyest blant de yngste elevene.