Arbeiderpartiet ber Solberg avklare Statkraft-rolle