Stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp) oppsummerer folkeavstemningene med at det var dårlig valgdeltakelse i kommunene som sa ja, men langt bedre oppslutning i nei-kommunene der folket ønsker å fortsette som egen kommune. Hun slår fast at folk har våget å si nei selv om kommunepolitikerne har sagt ja.

- Folk er ikke like opptatt av å slå sammen kommunene som det politikerne er. Det er et veldig tydelig signal fra mandagens folkeavstemninger.

Bare en frivillig sammenslåing

Hun slår fast at etter de 24 folkeavstemningene mandag er det bare i Eide og Fræna i Møre og Romsdal det ligger an til å bli en frivillig kommunesammenslåing.

Det var til dels svært dårlig valgdeltakelse ved folkeavstemningene om kommunesammenslåing mandag. Dagen ble kalt for supermandag fordi innbyggerne i 24 kommuner i landet gikk til stemmeurnene for å si sin mening om kommunesammenslåing. I Hemne i Sør-Trøndelag var oppslutningen 29,1 prosent. Et stort flertall sa ja til kommunesammenslåing med Snillfjord, Aure og Halsa. I intensjonsavtalen er det enighet om at kommunesenteret blir på Kyrksæterøra i Hemne.

Nei i Aure - ja i Hemne

I Aure var det en valgdeltakelse på 55,2 prosent. Der sa et stort flertall av innbyggerne nei til alle forslag om kommunesammenslåing. Halsa hadde tre alternativer til sammenslåing i tillegg til å bli stående alene. Der var valgdeltakelsen 60,8 prosent og det var flest som stemte for sammenslåingen med Hemne, Aure og Snillfjord. I Snillfjord blir det innbyggerundersøkelse i stedet for folkeavstemning. Det er derfor svært uklart hva som blir resultatet etter mandagens folkeavstemninger.

- Den lave valgdeltakelsen i ja-kommunene kan skyldes liten interesse eller at folk har resignert, sier hun.

- Må følge folkeavstemningene

Marit Arnstad mener at kommunestyrene uansett valgdeltakelse må ta hensyn til resultatet.

- Det er umulig å la være å ta hensyn til folkemeningen når du har invitert folk til å si sin mening, sier Arnstad.

Hun mener at enkelte kommuner gjorde det vanskelig for innbyggerne ved å ha for mange alternativer.

- Da har kommunepolitikerne abdisert og gjør resultatet vanskelig å tolke, sier Arnstad som er enig med valgforsker Anders Todal Jensen ved NTNU som mener at de folkevalgte saboterer hele folkeavstemningen ved å legge fram så mange ulike alternativer.

Kommunalministeren: - Lokalpolitikerne har ansvaret

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier til NTB at ansvaret hviler på lokalpolitikerne etter sprikende resultater i folkeavstemningene om kommunesammenslåinger.

– Avstemningene spriker. I litt over halvparten av kommunene er det blitt nei, og i litt under halvparten er det blitt ja. Det er lav valgoppslutning, og dette resultatet krever at lokalpolitikerne viser lederskap og finner de gode, framtidsrettede løsningene, sier Sanner til NTB. Han er opptatt i Stortinget i dag og har ikke anledning til å svare på spørsmål fra andre.