Økt beredskap ved olje- og gassanlegg på Vestlandet