53 Høyre-ordførere sier nei til reservasjons-forslaget