I fjor brukte nordmenn allergimidler for over 800 millioner kroner, skriver Apotekerforeningen i en pressemelding. I løpet av de siste ti årene har bruken av allergimidler gått opp med 54 prosent.

– Det er lite trolig at økningen gjenspeiler en like stor økning i antallet allergikere. Mye av veksten skyldes trolig at mange har blitt klar over at det er allergi og ikke en forkjølelse de lider av, og har funnet ut at det finnes effektiv behandling. Det kan også hende flere har startet forebyggende behandling før allergisesongen fordi det har vært mer informasjon om dette de siste årene, sier Hanne Andresen som er fagdirektør i Apotekforeningen.

Hittil i år ligger bruken av allergimidler på samme nivå som i 2021, som tyder på at allergisesongen år er ganske normal.