Oslo og Bergen kommune vet ikke hvilke av sine helsearbeidere som er vaksinert