Bakgrunnen for beslutningen er ikke et endret trusselbilde, men at Politidirektoratet vurderer det som nødvendig å opprettholde forhøyet politiberedskap inntil PST og politiet har fått tilstrekkelig tid til å vurdere det nasjonale trusselbildet i lys av den siste tids hendelser i Europa, melder direktoratet.

Midlertidig i ett år

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden slutten av november i fjor. 13. november i år ble det besluttet at bevæpningen skulle opphøre fra 17. november. Denne beslutningen ble tatt på bakgrunn av PSTs vurdering av trusselbildet.

Bare timer etter at denne beslutningen ble gjort kjent, skjedde terrorangrepet i Paris, og Politidirektoratet besluttet 16. november at den midlertidige bevæpningen likevel skulle fortsette til 1. desember. Og nå er den midlertidige bevæpningen altså forlenget i ytterligere ti dager.

Nedsatte utvalg

I forrige uke ble det klart at justisminister Anders Anundsen (Frp) nedsatte et utvalg som skal vurdere permanent bevæpning av politiet.

– Det handler om hvilke verktøy politiet skal ha i fremtiden, og det er en stor og åpen diskusjon som må tas på annet grunnlag enn føleri, sa Anundsen da under landsmøtet til Politiets Fellesforbund.

Lederen av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener den midlertidige bevæpningen bør gjøres permanent.

– Samfunnsutviklingen er helt klar. Kriminelle bevæpner seg, vi lever i en tid der terrorfaren aldri har vært større, og etter vår mening må politiet bevæpnes, sa Bolstad til Dagbladet før forbundets landsmøte i forrige uke. Han mener at den midlertidige bevæpningen må forlenges inntil Stortinget kan behandle spørsmålet om permanent bevæpning.