I høst var strykprosenten redusert til 9,2 prosent. Og lærerstudentene ved NTNU gjorde det aller best i hele landet på den nasjonale deleksamenen i matematikk. Men også ved NTNU gjorde de det dårlig ved tilsvarende eksamen i mai.

- Det skyldes nok at i vår visste alle studentene at den ikke kom til å telle på vitnemålet, mens de i høst visste at det kom til å telle, sier kommunikasjonsdirekør Gard Sandaker- Nielsen i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, Nokut, som er ansvarlig for oversikten.

Forskjell på vår og høst

Han tror også at forskjellen mellom vår og høst skyldes at studentene i høst i langt større grad består av studenter som har valgt matematikk som fag.

- Det betyr at de som tok eksamen i høst var mer motiverte enn de som tok eksamen i vår, sier han.

Sensuren viser at gjennomsnittskarakteren blant lærerstudentene er C og at kun 9,2 prosent strøk på eksamen.

Ved NTNU var snittkarakteren B. Ingen andre lærerutdanningsinstitusjoner hadde så høy snittkarakter. De andre hadde C eller dårligere.

37prosent strøk i mai

- Resultatene er svært gode for denne gruppen sammenlignet med lærerstudentene som var oppe til nasjonal deleksamen i matematikk i mai. Da var gjennomsnittskarakteren E og hele 37 prosent av studentene strøk, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Han tror de gode resultatene skyldes at nasjonal deleksamen nå teller på vitnemålet:

- Siden forrige runde har nasjonal deleksamen blitt en tellende eksamen på vitnemålet. Den lave strykprosenten tyder på at langt flere har tatt eksamen på alvor nettopp fordi den kan være avgjørende for at studentene får utstedt vitnemål.

Mørland legger til at majoriteten av studentene som var oppe til eksamen i desember er studenter på grunnskolelærerutdanningen trinn 5–10. Det er gjerne studenter som spesifikt velger matematikk med et ønske om å undervise i faget.

Det er for tidlig å si noe om det nye inntakskravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen har hatt noe å si på høstens resultater.

Testes i brøk, desimaltall og prosentregning

1057 studenter på grunnskolelærerutdanningen var oppe til eksamen i desember. Studentene ble testet i undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning. Det innebærer at dette ikke bare er en vanlig matteeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matte.

Det er tredje gang lærerstudenter gjennomfører nasjonal deleksamen.