Flertallet er ikke enig i regjeringens vaksineprioritering