Ap-folk i Stavanger vil fjerne støtten til religiøse friskoler