– Det er ingen tvil om at valgkampen har begynt for lengst. Jeg skulle ønske at Arbeiderpartiet tok realitetene mer innover seg og faktisk ser lyspunktene framfor å svartmale, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

I revidert nasjonalbudsjett anslår regjeringen at ledigheten vil ligge på 4,3 prosent og falle videre til 4,1 prosent neste år. Den registrerte ledigheten anslås til 2,8 prosent i år og 2,7 prosent neste år.

Sysselsetting

Hovedproblemet i norsk økonomi nå er svak jobbvekst, mener Ap. En sysselsettingsvekst på 0,6 prosent i år er ikke tilstrekkelig når befolkningsveksten er høyere, mener finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen.

– Vi tar imot alle tegn til bedring i norsk økonomi med åpne armer. Men det som bekymrer oss, er at sysselsettingsandelen fortsetter å falle. Årsaken til at ledigheten faller er ikke at flere finner seg en ny jobb, men snarere at de trekker seg helt ut av arbeidsmarkedet.

Mørke skyer

Hoveddelen av fallet i sysselsetting skjedde før regjeringen tiltrådte, poengterer arbeidsministeren. Hun mener det er historieløst av Ap å anklage regjeringen for dette.

– Halvparten av fallet skyldes vekst i den eldre befolkningen og økt innvandring. Men vi er jo opptatt av å få opp sysselsettingsandelen, medgir hun.

Generelt peker alle prognoser nå i riktig retning, ifølge Hauglie. Veksten i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge ventes å ligge på 1,6 prosent i år og øke kraftig til 2,4 prosent neste år.

– Vi ser at det lysner på arbeidsmarkedet og at optimismen stiger i næringslivet. Men fortsatt er det en del mørke skyer som vi må ta hensyn til, sier hun.

Færre oljekroner

Regjeringen legger opp til å bruke 4,7 milliarder færre oljekroner i år enn tidligere anslått. I alt er det snakk om 220,9 milliarder kroner eller 2,9 prosent av fondets verdi.

– Dette er en teknisk innkassering som først og fremst skyldes at utgiftene til folketrygden reduseres med 5,5 milliarder, sier Marthinsen.

Reaksjonene fra regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF er i hovedsak positive. Dermed ligger det an til langt enklere forhandlingsrunder om revidert enn hva tilfellet var med statsbudsjettet i fjor høst. Men også KrF etterlyser tiltak for å få flere i jobb.

– Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år, framholder finanspolitisk talsperson Hans Olav Syversen. Økt lærlingtilskudd er et grep KrF etterlyser.

Gründere

Venstres Terje Breivik er særlig tilfreds med gründerpakken, som blant annet omfatter en skattefradragsordning for investeringer i oppstartsbedrifter.

– Den såkalte gründerskatten gir store skattekutt til rike investorer, innvender SVs Snorre Valen. Han mener budsjettforslaget gir mer til den økonomiske eliten.

Senterpartiet anklager på sin side regjeringen for å fortsette «byråkratiserings- og sentraliseringslinjen».

– Dette var regjeringens siste sjanse til å rette opp noen av de verste utslagene. Det gjør de ikke, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og viser blant annet til at Lånekassens kontorer i Tromsø og Bergen legges ned.