FHI-rapport: Unge har ikke like god livskvalitet som andre i Norge