Lundteigen vil forhandle om inneværende kalenderår i jordbruksoppgjøret