Mæland utelukker ikke at afghanske eks-ansatte kan få ny vurdering av oppholdssøknaden